SERVISS UN APKALPOŠANA


SERVISS UN APKALPOŠANA

AVĀRIJAS UN EVAKUĀCIJAS APGAISMOJUMA PĀRBAUDE

Lai objektā uzstādītā sistēma pildītu tai atbilstošas funkcijas, tā jāpārbauda un jātestē saskaņā ar ražotāja tehnisko noteikumu prasībām, Latvijas valsts standarta LVS446 „Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums” un saistošā Eiropas standarta LVS EN 60598 „Evakuācijas gaismekļi” prasībām.

BSAFETY nodrošina kvalitatīvu avārijas un evakuācijas apgaismojuma sistēmu un gaismekļu apkalpošanu, servisu un remontu.

Lai uzzinātu vairāk - sazinieties ar mums