23 Jan
23Jan

Stacionārā ugunsdzēsības sistēma ir kompleksa sistēma, kas nodrošina dzēšanas vielas nogādāšanu uz ugunsgrēka vietu! Visbiežāk lietotā un sastopamā ugunsdzēsības sistēma ir ugunsdzēsības krāni, kur dzēšana notiek ar ūdeni.

Ugunsdzēsības krānu sistēma ir jāuztur darba kārtībā, jāveic regulāras pārbaudes saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

Apdzīvotās vietās un pilsētās bieži ugunsdzēsībai paredzēto ūdeni nodrošina pilsētas ūdensvads, lai nodrošinātu pietiekošu ūdens daudzumu ugunsdzēsības sistēmu aprīko ar ievadaizbīdņiem, kas tiek atvērti, ugunsgrēka gadījumā! Tad nu lūk, BSAFETY veic pārbaudi, lai pārliecinātos, ka aizbīdnis ir darba kārtībā un nepieciešamības gadījumā ūdens tiks nogādāts līdz ugunsdzēsības krāniem.


Komentāri
* E-pasts netiks publicēts vietnē.