Avārijas un evakuācijas apgaismojums ir paredzēts drošai cilvēku evakuācijai galvenās energoapgādes atslēgšanas gadījumā, kas var notikt ugunsgrēka vai citas avārijas gadījumā. Avārijas apgaismojums nodrošina minimālo nepieciešamo apgaismojumu telpās un evakuācijas ceļos.