UGUNSDROŠĪBAS SISTĒMAS


UGUNSDROŠĪBAS SISTĒMAS

UGUNSDROŠĪBAS SISTĒMU APKALPOŠANA REMONTS UN SERVISS UZSTĀDĪŠANA

BSAFETY veic ugunsdrošībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu apkalpošanu un uzstādīšanu, ievērojot atbilstošos un spēkā esošos standartus, normatīvos aktus un ražotāja nosacījumus:

Veicam apkalpošanu, servisu un uzstādīšanu šādām sistēmām:

 • Ugunsgrēka atklāšana un trauksmes signalizācijas sistēma
 • Ugunsdzēsības sistēma
  • Sūkņu stacija
  • Ugunsdzēsības krānu pārbaude
  • Aizbīdņu sistēmas pārbaude
  • Hidrantu pārbaude
 • Dūmu un karstuma izvades sistēmām
 • Balss izziņošanas sistēmām

Veicam arī sistēmu komplekso pārbaudi un auditu.