AVĀRIJAS UN EVAKUĀCIJAS APGAISMOJUMS

AVĀRIJAS UN EVAKUĀCIJAS APGAISMOJUMA RISINĀJUMI - PROJEKTĒŠANA, IZBŪVE, TEHNISKĀ APKOPE

BSAFETY ir specializējies avārijas un evakuācijas apgaismojuma nozarē un profesionāli veicam avārijas un evakuācijas apgaismojuma projektēšanu, izbūvi un apkalpošanu.

Projektēšana un izbūve:

Veicot jaunu objektu būvniecību, esošo objektu renovāciju, avārijas un evakuācijas apgaismojums ir neatņemama objekta inženiertehniskā sistēma. Mēs nodrošina avārijas un evakuācija apgaismojuma sistēmu projektēšanu, ievērojot normatīvo aktu prasības, kā arī parūpēsimies, lai apgaismojums iekļautos kopējā objekta interjerā.

projektējam un izbūvējam šādas sistēmas:

  • automatizēto avārijas un evakuācijas apgaismojuma monitoringa sistēmu uzstādīšanu
  • automatizēto avārijas un evakuācijas apgaismojuma centrālo bateriju sistēmu uzstādīšanu
  • avārijas apgaismojuma un izgaismoto evakuācijas norādītāju gaismekļu uzstādīšanu
  • automatizēto sistēmu konfigurēšanu un sistēmas palaišanas darbus
  • avārijas un evakuācijas apgaismojuma sistēmu bezvadu (wireless) risinājumu izstrādāšanu.
  • sistēmu salāgošanu ar citām objektā esošajām sistēmām kā, piemēram, BMS, ugunsgrēka signalizācijas sistēmu u.c.
  • vizualizācijas sistēmas uzstādīšanu

Serviss un apkalpošana:

Lai objektā uzstādītā sistēma pildītu tai atbilstošas funkcijas, tā jāpārbauda un jātestē saskaņā ar ražotāja tehnisko noteikumu prasībām, Latvijas valsts standarta LVS446 „Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums” un saistošā Eiropas standarta LVS EN 60598 „Evakuācijas gaismekļi” prasībām.

BSAFETY nodrošina kvalitatīvu avārijas un evakuācijas apgaismojuma sistēmu un gaismekļu apkalpošanu, servisu un remontu.

Lai uzzinātu vairāk - sazinieties ar mums