INŽENIERTĪKLU UGUNSDROŠĪBA

ZIBENSAIZSARDZĪBA, ELEKTROINSTALĀCIJA, VENTILĀCIJA

BSAFETY veic inženiertīklu ugunsdrošības pārbaudes un mērījumus saskaņā ar MK not. nr. 238. “Ugunsdrošības noteikumi”


Nodrošinām šādus pakalpojumus:

Elektroinstalācijas mērījumi:

  • elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumi;
  • cilpas "fāze–nulle" pilnās pretestības, zemējumietaises pretestības mērījumi;
  • elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaude ar termokameru;
  • zibens aizsardzības mērījumi.


Apkures un ventilācijas sistēmu pārbaudes:

  • apkures iekārtu un dūmvadu tīrīšana un tehniskā apkope
  • dabiskās ventilācijas kanāla tīrīšana un tehniskā stāvokļa pārbaude
  • mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana

Lai uzzinātu vairāk - sazinieties ar mums