UGUNSDROŠĪBAS SISTĒMAS

UGUNSDROŠĪBAS SISTĒMU APKALPOŠANA REMONTS UN IZBŪVE

BSAFETY nodrošina ugunsdrošībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu pareizu ekspluatāciju un uzturēšanu ievērojot atbilstošos un spēkā esošos standartus, normatīvos aktus un ražotāja nosacījumus.

Veicam tehnisko uzurēšanu, remontu un uzstādīšanu šādām sistēmām un iekārtām:

 • Ugunsgrēka atklāšana un trauksmes signalizācijas sistēma (adrešu un analogās)
 • Balss izziņošanas sistēma
 • Ugunsdzēsības sistēma
  • Sūkņu stacija
  • Ugunsdzēsības krānu sistēma
  • Aizbīdņu sistēma
  • Ugunsdzēsības hidranti
  • Sprinkleru sistēma
 • Gāzes ugunsdzēsības sistēma
 • Dūmu un karstuma izvades sistēma
 • Aspirācijas sistēma
 • Aerosola ugunsdzēsības sistēmas

Lai uzzinātu vairāk - sazinieties ar mums