UGUNSDZĒSĪBAS REZERVUĀRI UN ATKLĀTAS ŪDENSTILPES IZBŪVE

Par ugunsdzēsības rezervuāru un atklātās ūdenstilpņu projektēšanu un izbūvi.

Ugnsdzēsības rezervuāri, atklātās Ūdenstilpnes ir nepieciešams vietās, kur pastāv paaugstināts ugunsbīstamības risks, piemēram, gāzes uzglabāšanas vietās, kokapstrādes uzņēmumos, lielās ražotnēs, kas nodarbojas ar paaugstinātas bīstamības materiālu ražošanu, apstrādi vai uzglabāšanu u.c. Šāda veida ūdenstilpnes iespējams ierīkot arī privātmājas pagalmā, kur tas pildīs ne tikai ūdens ņemšanas viets funkciju, bet arī kalpos kā ainavisks elements.

Ugunsdzēsības rezervuāra un ugunsdzēsības ūdenstilpnes izbūvi nosaka MK noteikumi Nr.326 – noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-15 “Ūdensapgādes būves”.


Kas jāņem vērā?

  • ūdenstilpnes būvniecība vispirms jāsaskaņo ar tuvējās zemes īpašniekiem, kuriem var rasties neērtības ūdens līmeņa paaugstināšanās vai gruntsūdens līmeņa izmaiņu dēļ;
  • ūdenstilpnes izbūve jāskaņo ar vietējo pašvaldību;
  • Jāiesniedz Reģiona Lauksaimniecības pārvaldes meliorācijas daļā tehniskie noteikumi darba veikšanai;
  • Darbu saskaņošana būvvaldē;
  • Būvniecību drīkst uzsākt tikai ar meliorācijas daļas izdotu būvatļauju;
  • Pēc ūdenstilpnes izbūves pabeigšanas objekts jānodod ekspluatācijā ar būvvaldes un meliorācijas daļas izveidotas komisijas lēmumu;
  • Pie ūdenstilpnes ir jāuzstāda norādījuma zīmes;
  • Ūdenstilpne jāierīko vietā, kur tai ērti var piekļūt operatīvie transportlīdzekļi;
  • Ūdenstilpnes lielums visbiežāk nepārsniedz 0,5 ha

Ūdenstilpni, kas paredzēta ugunsdrošības risku mazināšanai, var veidot vizuāli pievilcīgu, lai tā iekļautos apkārtnes ainavā – ūdensaugi, dīķa malu izveide ir atļauta.

Ugunsdzēsības ūdenstilpnes izveidē galvenais noteikums ir ērta piekļuve – nedrīkst būt stāvas malas, obligāti jābūt piebraucamajam ceļam, kā arī ūdenstilpnes uzturētājam jānodrošina ūdens apgāde arī ziemā (jāveido āliņģi).

Izveidojot ugunsdzēsības ūdenstilpni, obligāti tam ir jāuzstāda norāde, lai operatīvie transportlīdzekļi ātrāk un vieglāk spētu identificēt ūdens apgādes vietu. Privātmāju īpašniekiem šāda prasība nav jāņem vērā.

Lai uzzinātu vairāk - sazinieties ar mums