Uzliesmojošas gāzes, tvaiki vai viegli uzliesmojoši putekļi kopā ar aizdegšanās avotu var radīt sprādzienbīstamu vidi. Pareiza ugunsdrošības aprikojuma izvēle un izmantošana var ievērojami samazināt riskus un palīdzēt izvairīties no iespējamiem uzņēmējdarbības traucējumiem. ATEX produktu līnijas aerosola ģeneratori ir veiksmīgi pārbaudīti un testēti sprādzienbīstamās vides ugunsdrosībai. ATEX ģeneratori ir paredzēti ugunsgrēku slāpēšanai sprādzienbīstamā gāzu vai putekļu maisījumu atmosfērā. BSAFETY sadarbojas ar FirePro, kas ir līderis starp Pasaules aerosolu ugunsdzēsības sistēmu ražotājiem. Lai uzzinātu vairāk par produktiem un risinājumiem, kā arī, lai veiktu pasūtījumu sazinies: bsafety@bsafety.lv vai +371 28234323