Ugunsdrošais hermētiķis Astro PFP FR


Ugunsdrošo hermētiķi Astro PFP FR var izmantot spraugu aizpildīšanai lai atjaunot sienu un grīdu konstrukciju ugunsdrošības integritāti. Hermētiķis nonākot saskarsmē ar karstumu veido ogli. Atmosfēras ietekmē sacietējot paliek elastīgs.