15 Sep
15Sep

Objektos, kā piemēram, biroji, tirdzniecības telpas, noliktavas u.c., kur telpas tiek pielāgotas jaunā nomnieka vajadzībām, bieži uzsvars tiek likts uz jaunu un skaistu telpu dizainu, bet jāatceras arī par izmaiņām, kas jāveic ugunsdrošības sistēmām.

Ja tiek veiktas izmaiņas telpu plānojumā un/vai griestu plānojumā, jāpārliecinās, ka jaunās telpas būs aprīkotas ar atbilstošu ugunsdrošības sistēmu.

Klients mūs informēja, par to, ka objektā plānots jauns nomnieks, atsūtīja iepriekš sagatavotu telpu plānojumu, mēs veicām objekta un telpu apsekošanu un sagatavojām risinājumus, kādas izmaiņas nepieciešamas ugunsdrošības sistēmām, lai jaunās telpas un kopumā viss objekts būtu drošs un atbilstoši aprīkots.