Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumos Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi"


21 Sep
21Sep

Informējam, ka 19.09.2020 stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumos Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi". ar tiem var iepazīties spiežot uz saites: https://likumi.lv/ta/id/317397-grozijumi-ministru-kabineta-2016-gada-19-aprila-noteikumos-nr-238-ugunsdrosibas-noteikumi-

Komentāri
* E-pasts netiks publicēts vietnē.