21 Sep
21Sep

Informējam, ka 19.09.2020 stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumos Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi". ar tiem var iepazīties spiežot uz saites: https://likumi.lv/ta/id/317397-grozijumi-ministru-kabineta-2016-gada-19-aprila-noteikumos-nr-238-ugunsdrosibas-noteikumi-

Komentāri
* E-pasts netiks publicēts vietnē.