30 Mar
30Mar

Ugunsdzēsības sūkņu stacija nodrošina attiecīgā ūdens daudzuma nogādāšanu uz ugunsgrēka izcelšanās vietu, tāpēc ir svarīgi uzturēt ugunsdzēsības sūkņu staciju, ugunsdzēsības vārstus un signālvārstu darba kārtībā.

Veicot ierastās apkopes ugunsdzēsības sūkņu stacijas apkopes, jāpievērš uzmanība signālvārstu darbībai, tiem regulāri jāveic tīrīšana un remonta komplektu nomaiņa.

Attēlā redzams, ugunsdzēsības sistēmas signālvārsta apaugums, kas veidojies apmēram 10 gadu laikā. Šim konkrētajam signālvārstam tika novēroti spiediena zudumi, kas radīja risku, viltus trauksmei. Tika veikta sistēmas tīrīšana un blīvslēgu nomaiņa

Komentāri
* E-pasts netiks publicēts vietnē.